VSR

Zoeken in de kennisbank

Innovatiever dan gedacht

De grotere schoonmaakbedrijven zijn innovatiever dan voorheen. Dat is de conclusie van de Franse econome Faridah Djellal. Het gaat steeds meer om informatieverschaffing in de branche en het organiseren van het schoonmaken en steeds minder om de schoonmaak alleen.