Dossier: Innovatie

Nanotechnologie en de professionele schoonmaak

Hoewel de aandacht voor nanotechnologie in de media is verslapt, gaat de ontwikkeling onverminderd voort. Allerlei vernuftige toepassingen liggen in het verschiet voor nieuwe materialen en de gezondheidszorg. Voor de schoonmaak is dat echter zeer beperkt. Wel verschenen er verschillende semipermanente onderhoudsmiddelen op de markt om oppervlakken easy of self cleaning te maken. Ruim vijftien jaar geleden werd nanotechnologie breed omarmd. Deze technologie was de grote belofte voor de toekomst, en zou oplossingen bieden voor allerlei wereldproblemen: van watervervuiling en energievoorziening tot gezonder voedsel en betere gezondheidszorg. Volgens sommigen zou nanotechnologie misschien wel een tweede industriële revolutie veroorzaken. Maar wat is nanotechnologie ook al weer? Nano is een Oudgrieks woord voor dwerg. De technologie om met die heel kleine ‘dwerg’deeltjes te kunnen werken, noemen we dan ook nanotechnologie.

> Lezen

Nanotechnologie in de schoonmaak

Het direct gebruik van nanotechnologie in reinigingsproducten voor de dagelijkse schoonmaak heeft (nog) geen toegevoegde waarde. Nanotechnologie is geen wondermiddel voor vele problemen, maar een onderdeel van een continue technologische ontwikkeling die het leven beter, gezonder en makkelijker kan maker.

> Lezen

Nanotechnologie: kans of bedreiging?

Bespreking van vragen over nanotechnologie op een seminar van ISSA/Interclean. Onderwerpen die onder meer aan bod kwamen waren: levert nanotechnologie kansen op voor de schoonmaak, door betere reinigingsmethoden of vormt het een bedreiging omdat alle materialen zelfreinigend worden? Bedreigen nanodeeltjes de gezondheid?

> Lezen

Overheid houdt innovatieve oplossingen tegen

Een interview met Jan Paul van Soest (Kennisnetwerk Duurzame Productketens van SenterNovem) over duurzaam ondernemen en de rol van de overheid. Hij is van mening dat de overheid innovatieve oplossingen tegen houdt door op detailniveau te opereren. Hij pleit voor minder regels en meer initiatief vanuit het bedrijfsleven.

> Lezen

Denk groot, acteer klein

Een rondetafelgesprek met vier directeuren van mkb bedrijven over de toekomst van het mkb in de schoonmaakbranche. Conclusies zijn o.a. dat het mkb in de schoonmaakbranche toekomst heeft omdat het veel minder lagen kent, meer met mensen werkt ipv met cijfers en een betere kwaliteit kan leveren. Ook komt naar voren dat innovatie in de schoonmaakbranche veel tijd kost, dat opdrachtgevers zich teveel laten leiden door adviesbureaus en dat het mkb zich niet moet meten aan de grote bedrijven maar moet blijven doen waar het goed in is: de klant centraal stellen.

> Lezen

Nanotechnology in cleaning: future, foe or fiasco?

Power Point Presentatie met betrekking tot het gebruik van nanotechnologie in de schoonmaak.

> Lezen

De RFID-chip in de schoonmaak

Een RFID-chip kan toegepast worden bij het schoonmaakonderhoud van gebouwen. RFID: Radio Frequency Identification lijkt op een ver ontwikkelde barcode. Het dient als een identificatiesysteem en wordt al geruime tijd in de auto-industrie gebruikt. In de schoonmaakbranche bij fabrikanten van reinigingsmiddelen wordt het al gebruikt om voorraadoverzicht, opslag en distributie volledig te kunnen volgen. Bij schoonmaakorganisaties kan het gebruikt worden voor de schoonmakers zelf, zodat gelezen kan worden wie waar bezig is met schoonmaken.

> Lezen

De robots komen!

Personeelskosten maken ruim tachtig procent uit van de total kosten van schoonmaakbedrijven. Automatisering van het schoonmaakwerk kan deze kosten aanmerkelijk verlagen. Daarbij zijn schoonmaakrobots nooit ziek en vragen geen loonsverhoging. De techniek is er klaar voor, nu het schoonmaakbedrijf en zijn opdrachtgever nog.

> Lezen

Innovatiever dan gedacht

De grotere schoonmaakbedrijven zijn innovatiever dan voorheen. Dat is de conclusie van de Franse econome Faridah Djellal. Het gaat steeds meer om informatieverschaffing in de branche en het organiseren van het schoonmaken en steeds minder om de schoonmaak alleen.

> Lezen

Samenwerking in schoonmaakdienstverlening. Beleid en activiteiten van de Vereniging Schoonmaak Research

De VSR onderscheid vier facetten van het schoonmaakvak in haar beleid en activiteiten: mens, middelen, markt en maatschappij. Vanuit deze focus bestaan er ook vier commissies gericht op kwaliteit, mens, markt en techniek. De VSR speelt een belangrijke rol bij innovaties in de schoonmaaksector. Dit komt mede dankzij haar onafhankelijkheid en het feit dat alle actoren samenwerken in de vereniging die in de schoonmaakdienstverlening een rol spelen.

> Lezen