VSR VSR
Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Professioneel gebruik van functionele coatings op glas en gevel

Schoonmakend Nederland en VSR hebben TNO verzocht om de functionaliteit van een aantal coatings te onderzoeken.

Het aanbod van gevelcoatings neemt al jaren toe. Een aantal aanbieders claimt dat door toepassing van nanotechnologie hun product specifieke functionaliteiten heeft. Aangezien het aanbrengen van gevelcoatings een kans biedt aan professionele schoonmaakbedrijven, is het voor de leden van VSR van belang om te weten welke producten zij bij hun opdrachtgevers gebruiken.