VSR VSR
Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Functioneel gebruik (nano)coatings op glas en gevel

Schoonmakend Nederland en VSR hebben TNO verzocht om kennis over te dragen op het gebied van coatings die tijdens ofwel na de schoonmaak van de buitengevel van het gebouw kunnen worden aangebracht.

Voor de schoonmaakbranche biedt het kunnen aanbrengen van coatings kansen om de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de branche te verhogen. Deze coatings kunnen namelijk gunstige effecten hebben op de gebouwgevels en veel gebouweigenaren zijn bereid extra geld te betalen om hun gevels deze extra behandeling te geven. Er kleven echter ook mogelijke risico’s aan het aanbieden en uitvoeren van deze activiteit van aanbrenging van de coatings op de buitengevels. Dit rapport poogt daarin meer inzicht te geven, zodat bedrijven een goed overwogen ondernemersrisico kunnen nemen om wel of niet in te stappen in deze activiteit.