VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Leaflet ATP en ultraviolet

Om de kwaliteit van schoonmaak te beoordelen worden verschillende methoden ingezet. Naast het VSR Kwaliteitmeetsysteem (KMS) komen bijvoorbeeld ATP-metingen en UVmetingen meer in gebruik. Dit artikel verwoordt het standpunt van VSR over de waarde van deze meetmethoden en adviseert over het mogelijke gebruik er van. Het VSR-KMS is een veelgebruikt en gewaardeerd middel om de visuele kwaliteit van schoonmaak te beoordelen. Over onzichtbaar vuil, zoals micro-organismen en urine of andere veroorzakers van stank doet het vanzelfsprekend geen uitspraak. In grootkeukens, horeca, sanitair en ziekenhuizen bestaat er wel de wens om dit onzichtbare vuil te meten. Er zijn daarom in de loop van de jaren verschillende betrekkelijk snelle en goedkope methoden ontwikkeld die het onzichtbare vuil zichtbaar maken. De twee gebruikelijkste daarvan zijn ATP-metingen en ultraviolet (UV)-licht. Vraag is, hoe die methoden dagelijks toegepast moeten worden en wat de meetresultaten precies betekenen.