VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

Op de goede weg

Een rondetafelgesprek over (Europese) aanbestedingen in de schoonmaakbranche. Conclusies zijn o.a. dat de juridisering van aanbestedingen een slechte zaak is, dat aanbestedingen moeten zorgen voor meer transparantie en dat schoonmaakbedrijven meer zouden moeten gaan samenwerken. Ook moet er nog eens beter gekeken worden naar de gunningscriteria bij uitbestedingen, met name om het mkb tegemoet te komen.