Dossier: Aanbesteding

Convenant socialer aanbesteden in de schoonmaak. Aanzet tot een nieuwe gedragscode?

11 januari tekenden CNV, FNV en MasterkeyPlus een convenant waarin een aanzet gegeven wordt tot socialer aanbesteden in de schoonmaak. Uitgangspunten van dit convenant zijn o.a.: de schoonmakers volgen het werk, dus als het werk blijft, houden de schoonmakers ook bij een aanbesteding gewoon hun baan, verder is de cao leidend bij een contractwisseling.

> Lezen

Aanbestedingen

Er zijn verschillende nieuwe tendensen waarneembaar in het aanbesteden. Zo is er sprake van een verschuiving naar de laagste prijs als belangrijkste criteria voor aanbestedingen. Hieruit volgen de grotere administratieve lasten die daarbij komen kijken. De output lijkt belangrijker te worden dan het proces. Verder is er sprake van strategische inschrijvingen en een verschuiving in de verantwoordelijkheid bij adviesbureaus.

> Lezen

Sociale duurzaamheid als onderdeel van Europese aanbestedingen

Een interview met Jan Kampherbeek van CNV Schoonmaak. Hij is van mening dat vooral bij de Europese aanbestedingen het personeelsbeleid meer aandacht moet krijgen. Ook legt hij veel nadruk op sociale afwegingen als onderdeel van de selectiecriteria bij aanbestedingen.

> Lezen

P&O nauwelijks betrokken bijoutsourcing

Uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot blijkt dat 30% van de personeel- en organisatieadviseurs vindt dat organisatiekundige vraagstukken onvoldoende aan hen voor worden gelegd. Ook acht 30% zich onvoldoende toegerust om goed over dergelijke vraagstukken te kunnen adviseren.

> Lezen

Het schouwspel dat 'schoonmaakaanbesteding' heet

De omgeving van de schoonmaaksector is de laatste jaren flink in beweging. Opdrachtgevers trekken zich terug op een facilitaire regiefunctie en het aantal multiservicecontracten neemt gestaag toe. Die moderne uitbestedingsprocessen vinden plaats op basis van outputspecificaties, terwijl het traditionele contractbeheer vaak zeer arbeidsintensief is. Maar ook hier vindt professionalisering plaats. Ook m.b.t. single service-aanbestedingen.

> Lezen

Payrolling: ondernemen zonder zorgen

Payrolling is een opkomende vorm van dienstverlening op de Nederlandse markt. Het heeft een aantal voordelen boven de oude manier van uitbesteden. Zo bevordert het de werkgelegenheid, creeert grotere flexibiliteit voor bedrijven en werknemers waardoor ze snel kunnen anticiperen op veranderingen in de markt.

> Lezen

Niet klagen, maar poetsen. Aanbesteding schoonmaakdiensten

Binnen de schoonmaakbranche wordt er veel geklaagd over het aanbesteden. De voornaamste klacht is met betrekking tot het prijskaartje dat aan openbare aanbesteding hangt. Een andere veelgehoorde klacht is dat aanbestedende diensten zich eenzijdig richten op lage prijzen en daarmee de kwaliteit vergeten.

> Lezen

Op de goede weg

Een rondetafelgesprek over (Europese) aanbestedingen in de schoonmaakbranche. Conclusies zijn o.a. dat de juridisering van aanbestedingen een slechte zaak is, dat aanbestedingen moeten zorgen voor meer transparantie en dat schoonmaakbedrijven meer zouden moeten gaan samenwerken. Ook moet er nog eens beter gekeken worden naar de gunningscriteria bij uitbestedingen, met name om het mkb tegemoet te komen.

> Lezen

Online aanbesteden heeft de toekomst

In de loop van 2009 zal de overheid aanbestedingsopdrachten met TenderNed publiceren. In de fase erna kunnen ondernemingen voor de opdrachten inschrijven. Op TenderNet vul je online al je gegevens in en die worden in een databank opgeslagen. Elke keer dat je gaat aanbesteden kan de aanbestedende dienst deze informatie weer opvragen, wat je veel tijd scheelt. TenderNed wordt uiteindelijk dan een virtuele marktplaats met voordelen voor zowel aanbestedende diensten als ondernemingen.

> Lezen

Aanbesteding: de opstap naar het contract

In de publieke sector en de nutssectoren dienen contracten gegund te worden na een Europese aanbestedingsprocedure. De hierbij gehanteerde gunningscriteria bepalen in sterke mate de uitkomst van de procedure en de contouren van het contract. Het management van het schoonmaakcontract wordt daardoor in sterke mate bepaald door de aanbesteding.

> Lezen