VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

Het schouwspel dat 'schoonmaakaanbesteding' heet

De omgeving van de schoonmaaksector is de laatste jaren flink in beweging. Opdrachtgevers trekken zich terug op een facilitaire regiefunctie en het aantal multiservicecontracten neemt gestaag toe. Die moderne uitbestedingsprocessen vinden plaats op basis van outputspecificaties, terwijl het traditionele contractbeheer vaak zeer arbeidsintensief is. Maar ook hier vindt professionalisering plaats. Ook m.b.t. single service-aanbestedingen.