VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Schoonmaakonderhoud en stof. Deel 1: inventarisatie

Voorstudie tot onderzoek naar het kwaliteitsniveau van het schoonmaakmaakonderhoud in relatie tot het functioneren van de mens Het doel van het onderzoek was een inventarisatie van onderzoeksinstellingen en onderzoekers die zich bezighouden met de relatie tussen schoonmaakonderhoud en het functioneren van de mens. De inventarisatie vond plaats middels een literatuurrecherche, directe contacten met onderzoeksinstellingen en het inschakelen van hulp van de Technisch-Wetenschappelijke Attachés van het Ministerie van Economische Zaken.

Resultaten

De onderzoeksinstellingen, circa 15, die zich met stofonderzoek bezig houden, of hebben gehouden, worden in het rapport op alfabetische volgorde behandeld. De gevonden literatuur staat ook vermeld in het rapport; het betreft 40 titels.

Conclusie

De instellingen die met name bezig zijn (geweest) met stofonderzoek zijn: Landbouwuniversiteit Wageningen, SCMO-TNO, MT-TNO, Camraso (Engeland), Forbo-Krommenie. Een literatuurbron die hier met name genoemd dient te worden is de publicatie van Schneider et al.
De onderzoeksonderwerpen waren:
- Methoden ontwikkeling voor het meten van de effectiviteit van schoonmaakonderhoud.
- Kwantitatieve stofmetingen.
- Kwalitatieve stofmetingen.
- 'Sick Building' onderzoek m.b.v. enquêtes.
Noot van de redactie: Dit onderzoek betrof een voorbereidend onderzoek dat voor de beleidsvorming binnen VSR en de vervolgonderzoeken van grote waarde is geweest.
Klik hier voor het volledige onderzoek