VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

De effectiviteit van schoonloopmatten: een literatuurstudie

Uit de onderzoeken, die in dit rapport worden besproken blijkt, dat de toepas­sing van schoonloopmatten een aanzienlijke reductie te zien geeft, van de hoeveelheid vuil, die een gebouw wordt binnengelopen. Ook de visuele vervui­ling van tapijten in een gebouw vermindert sterk. Daardoor behoeft de perio­dieke reiniging van tapijten minder frequent te worden uitgevoerd.