VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English
Vaknieuws 6: Tapijtreiniging: een vak apart. Een inleiding voor beter en gezonder onderhoud van stoffen vloerbekledingen

Aan schoonmaken, en dus ook aan tapijtreinigen zijn kosten verbonden. Opdrachtgevers zullen er daarom naar streven de kosten voor het reinigen van het tapijt zo laag mogelijk te houden. Diegene die tapijtreiniging aanbiedt, zal er daarom voor moeten zorgen dat deze dienst tegen een voor de klant aantrekkelijke prijs geoffreerd wordt. Aangezien de kosten van tapijtreiniging voor meer dan 90% worden bepaald uit arbeidskosten, betekent dit dat men zal moeten trachten de tijd die men voor een bepaalde reiniging nodig heeft zoveel mogelijk te beperken. Dit is slechts mogelijk wanneer men gebruik maakt van de juiste hulpmiddelen om daarmee een opdracht zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Bij tapijtreiniging bestaan die hulpmiddelen uit machines en reinigingsmiddelen. Een uitgebreide kennis van deze hulpmiddelen is daarom noodzakelijk. Ook de wensen van de klant t.a.v. de kwaliteit van de geleverde prestatie nemen toe. Ook voor het leveren van een goede kwaliteit is studie noodzakelijk. De afgelopen decennia is er een enorme ontwikkeling geweest in de technologie van het tapijtreinigen. Er zijn vele nieuwe machines en reinigingsmiddelen ontwikkeld. Dankzij deze nieuwe technologieën is het mogelijk om elke tapijtreinigingsopdracht naar behoren uit te voeren. Doch dat kan alleen wanneer men kennis genomen heeft van alle ontwikkelingen op dit terrein. Mede daardoor is tapijtreiniging een specialisme geworden en eigenlijk een apart vak binnen het vakgebied van de schoonmaak, dat geleerd moet worden.