VSR VSR
Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Hoe veilig maakt u schoon?

De belangrijkste informatiebron voor het werken met reinigingsmiddelen is het etiket en het veiligheidsinformatieblad. Daarnaast is er vaak op de werkplek extra informatie op papier aanwezig. Sinds enkele jaren is er ook een website waar de gebruiker informatie kan vinden over het veilig omgaan met schoonmaakproducten: www.isditproductveilig.nl