VSR VSR
Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Microvezelvlakmoppen. Invloed van het vochtgehalte op de functionaliteit

In het onderzoek zijn vier verschillende microvezelvlakmoppen voor vloeren onderzocht op een drietal relevante gebruikseigenschappen. Het betreft verschillende aspecten van de reinigende werking, de wrijvingsweerstand en de vuilretentie. In het onderzoek is de invloed van procescondities zoals reinigingsdruk, het type vloermateriaal, het vochtgehalte van de vlakmoppen en het bevochtigingsmedium op deze gebruikseigenschappen onderzocht. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op de invloed van het vochtgehalte van de microvezelvlakmop op de verschillende gebruikseigenschappen. Bij de uitvoering van het onderzoek is er naar gestreefd om de proeven zo praktijkrelevant als mogelijk is uit te voeren. Voor de reinigingsdruk en de snelheid van de wisbeweging zijn waarden gebruikt waarvan de praktijkrelevantie in eerder onderzoek is aangetoond. De meting van de wrijvingsweerstand is uitgevoerd bij reinigingsdrukken die representatief zijn voor normaal/licht reinigen, normaal/intensief reinigen en grondig/plaatselijk reinigen. Alle metingen zijn verricht bij volgende zeven vochtgehaltes (water of reinigingsmiddel) 80%, 120%,160%, 200% 240%, 280% en 320%. Deze serie vochtgehaltes loopt van het laagste vochtgehalte dat door de leverancier van één van de onderzochte moppen is opgegeven tot het hoogste opgegeven vochtgehalte. De proeven zijn uitgevoerd op een linoleumvloer en op een Ultragres tegelvloer.