VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Nieuwe CLP-verordening, grote gevolgen

Eind 2008 heeft de Europese commissie een nieuwe verordening gepubliceerd over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. De verordening wordt door het bedrijfsleven de 'CLP-verordening' genoemd en door de Nederlandse overheid 'EU-GHS'. De verordening zorgt ervoor dat overal dezelfde eisen gelden, wat de wereldwijde veiligheid verhoogd. Verder verandert de gevaarsindeling van een groot aantal chemische stoffen en mengsels, daarmee dient ook de bedrijfsvoering enigszins aangepast te worden op de nieuwe regelgeving.