VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

Vloerreiniging met microvezels: een technische beoordeling; download hier de recente (2021) heruitgave!

De introductie van microvezelhoudende materialen voor onderhoud van harde vloeren roept vragen op omtrent de efficiƫntie, het uitdrogen van de moppen, de mogelijkheden om vloerwissen en de slijtage van de vloeroppervlakken. Doel van dit onderzoek is het beantwoorden van deze vragen op basis van bestaande meetmethoden.

Resultaat

Voor vloeronderhoud werden eind 1998 meer dan 30 microvezelhoudende materialen, vooral vlakmoppen, op de Nederlandse markt gebracht. De documentatie bij de materialen is vaak beperkt. Drie microvezelhoudende vlakmoppen zijn vergeleken met een referentievlakmop. Om het vlakmoppen van vloeren goed te kunnen simuleren zijn de optredende krachten gemeten. Daaruit blijkt dat de bij vlakmoppen benodigde krachten relatief groot zijn voor een doek die voor 100% uit microvezel bestaat en toenemen met toenemend vochtgehalte van de vlakmop. De druk bij vlakmoppen is veel kleiner dan bij andere reinigingstechnieken.
Uit reinigingstesten blijkt dat de microvezelhoudende vlakmoppen (zonder gebruik van reinigingsmiddel) een vergelijkbare prestatie leveren als de referentievlakmop (met reinigingsmiddel). Het vochtgehalte heeft een belangrijke invloed op de prestatie en kan zowel leiden tot ineffectiviteit (te droog) als versmeren van het vuil (te nat). Door het valkmoppen verliezen de moppen vocht: circa 2 g/m2. Het vochtverlies hoeft geen probleem op te leveren voor de effectiviteit.
Experimenten tonen aan dat bij vlakmoppen, zowel droog als nat, geen slijtage optreedt aan de vloermaterialen linoleum en PVC. Deze conclusie geldt voor alle geteste vlakmoppen bij drukken die veel hoger liggen dan in de praktijk bij vlakmoppen zal optreden.

Conclusie

Microvezelhoudende vlakmoppen (zonder reinigingsmiddel) zijn even effectief als referentievlakmoppen (met reinigingsmiddel) omdat de druk tijdens reinigen om ergonomische redenen laag is. Als bij vloerreiniging hogere drukken kunnen worden toegepast kan de effectiviteit van het toevoegen van microvezels aan vloerreinigingsmaterialen groter zijn.
Noot van de redactie: Inmiddels zijn er nieuwe materialen op de markt gekomen die een iets andere werking hebben dan de vlakmoppen uit het onderzoek. Derhalve kan de conclusie van het onderzoek niet zonder meer vertaald worden naar de huidige vlakmoppen.
VSR is voornemens om begin 2005 een nieuw onderzoek naar het gebruik van microvezelmoppen in te stellen.