VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

VSR in het kort: Handreiking inkoop & contractbeheer.

In de handreiking inkoop & contractbeheer worden de diverse processen rondom de inkoop van schoonmaakdienstverlening tot aan contractbeheer in beeld gebracht. Daarbij is getracht de diverse rollen en verantwoordelijkheden zichtbaar te maken en handvatten te geven voor het streven naar optimale schoonmaakdienstverlening. Verder nog enkele aankondigingen m.b.t. VSR activiteiten.