VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Certificering


Diploma

Na de afronding van een module verzorgt SSK voor iedere geslaagde het diploma. Zij stuurt het diploma naar de geslaagde cursist, samen met het aanvraagformulier voor een legitimatiepasje en een exemplaar van de Gedragscode VSR-Kwaliteitsmeetsysteem. De cursist stuurt het ingevulde en getekende aanvraagformulier samen met de getekende gedragscode retour naar SSK. Die vervolgens het legitimatiepasje aanmaakt en zendt naar de betreffende cursist.

Certificering en registratie

De cursisten die de gedragscode hebben getekend en van de stichting een legitimatiepasje hebben ontvangen, worden door SSK gecertificeerd en zijn daarmee formeel erkend als VSR-Kwaliteitsinspecteurs of VSR-Kwaliteitscontroleurs. Hierbij is het wel een voorwaarde dat zij twee jaar relevante ervaring hebben en/of over relevante diploma’s beschikken. De registraties zijn openbaar toegankelijk via de website van SSK.

Klik hier voor meer informatie over VSR en VSR-KMS.
Klik hier voor meer informatie over SSK, de opleidingen en het register van gecertificeerde VSR-Kwaliteitscontroleurs en -Inspecteurs.