VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

De kwaliteitsbeoordeling

De metingen inzake het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kunnen worden verricht door een gekwalificeerd medewerker (VSR-inspecteur of -controleur) van het schoonmaakbedrijf, door een kwaliteitsinspecteur of -controleur van de opdrachtgever, maar ook door een VSR-inspecteur of -controleur van de eigen dienst. Tijdens een ronde door het object wordt met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven gecontroleerd.

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn meestal een ‘Acceptance Quality Limit’-norm (AQL) overeengekomen. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kent dan ook een geringe tolerantie voor het toegestane aantal fouten. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald. Bij kantoren ligt het streven op vier maal per jaar, maar in andere omgevingen ook vaker tot maandelijks zoals bij ziekenhuizen het geval kan zijn. In sommige situaties geven de resultaten van de inspectie aanleiding tot een extra ‘tussencontrole’.