VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English
Kunnen cleanrooms gecontroleerd worden volgens VSR-KMS?

In principe is VSR KMS in iedere omgeving toepasbaar. Voor de veel voorkomende gebouwsoorten en ruimtecategorie├źn is KMS uitgewerkt in een indicatieve beoordelingshandleiding. Voor dit soort specifieke omgevingen zullen wellicht aanvullingen op de beoordelingshandleiding nodig zijn. Er zijn diverse voorbeelden bekend uit industrie, voedingsmiddelen industrie en gezondheidszorg waar VSR KMS met goed resultaat in cleanrooms wordt toegepast. Afhankelijk van de specifieke case (soort cleanroom, hygi├źneaspecten en werkprogramma) zouden wij u kunnen helpen bij het aandragen van voorbeelden en aandachtspunten. In veel gevallen kan men met een AQL van 3 % en de huidige beoordelingshandleiding al goed uit de voeten. In de VSR Praktijkrichtlijn PR 1.2. zijn ook de tabellen 1% en 2% beschikbaar. Er is geen reden dat cleanrooms niet gecontroleerd kunnen worden met VSR KMS. Daarbij kan - in specifieke situaties - aanvullend gebruik worden gemaakt van technische middelen zoals een ATP-meting.

Na hoeveel tijd kan er nog objectieve beoordeling plaatsvinden?
In het algemeen is daar geen tijdswaarde aan te verbinden. Dit is afhankelijk van het type vervuiling, van het programma en impliciet van het keuringscriterium.
Biedt VSR-KMS de mogelijkheid tot ruimtenummerherkenning?

Voor een schoonmaakbedrijf is ruimtenummerherkenning wellicht interessant maar voor een eindkeuring/steekproef is het niet belangwekkend. Het schoonmaakbedrijf kan wel meelopen met de keuring om e.e.a. zelf te kunnen vaststellen en maatregelen te kunnen nemen.

Wat is de reikhoogte?

Binnen VSR-KMS is het niet omschreven. Het zou in het bestek of in het programma moeten staan. Reikhoogte is persoonsafhankelijk. Mocht je daar iets over willen opnemen, dan kun je beter bijvoorbeeld 'deurhoogte' hanteren.

Heeft visuele beoordeling voorrang?
VSR-KMS betreft uitsluitend een visuele beoordeling.
Hoe herken ik hervervuiling in zwaar vervuilde omgevingen?
Op een bepaald moment in een bepaalde specifieke situatie valt hervervuiling in zwaar vervuilde omgevingen niet meer te herkennen. Methodefouten en zaken die echt langere tijd niet zijn schoongemaakt kun je dan nog wel constateren. Het advies is om bij zwaar vervuilde omgevingen het moment van keuring dichter op het moment van oplevering te lggen. Voor gemeenschappelijke delen van appartementencomplexen is de schoonmaakfrequentie meestal laag. Het advies is dan om de planning bij het schoonmaakbedrijf op te vragen en kort na de schoonmaak te keuren.
Hoe moet ik meten als er veel verbouwingen zijn op de locatie?
Rekening houden met hogere stofniveaus en loopvuil bij de beoordeling van geoorloofde hervervuiling; en ruimten die verbouwd worden niet keuren en vervangende ruimten nemen. Mogelijkerwijs is er een aangepast programma. Controleer of dit zo is.