VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English
Welke diensten vervult de RAS?

De RAS, Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche is opgericht door de sociale partners verbonden aan de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Belangrijke taak van de RAS is het naleven en toepassen van de CAO-afspraken. Daarnaast initieert en financiert de RAS activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, opleidingen en arbeidsomstandigheden. Dit betreft activiteiten die zich richten op zowel werkgevers als werknemers met als doel het behoud van goede arbeidsverhoudingen in en verdere professionalisering van de branche.