VSR VSR
Lang French Lang English
Ik ben op zoek naar de NEN 2075, waar kan ik die verkrijgen?

De NEN 2075 norm is niet meer opvraagbaar bij de VSR. Hiervoor dient u zich te wenden tot de NEN te Delft (015-2690390)

Wijkt de Europese norm (EN 13549) af van de Nederlandse normering (NEN 2075) voor schoonmaak?

De EN 13549 wijkt af van de NEN 2075 omdat de EN 13549 meer een raamwerk aangeeft waaraan kwaliteitsmeetsystemen dienen te voldoen terwijl NEN 2075 de omschrijving is van het VSR-KMS. Wel is het zo dan NEN 2075 voldoet aan de criteria zoals opgenomen in EN 13549.

Wat is NEN 2075?

Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale (NEN)-norm voor de beoordeling van schoonmaakonderhoud: NEN 2075. Tevens past VSR-KMS binnen de Europese norm: EN 13549.